Cục đẩy Audio center

Chi tiết

Đánh giá cục đẩy Audiocenter VA1201 Cục đẩy công suất VA1201 có mức công suất thường là 1200 watt ở 8Ω stereo. Mỗi kênh có thể hoạt động ở chế độ trở kháng 2Ω để đáp ứng tốt nhất tất cả..
Chi tiết

Cục đẩy công suất VA601 có mức công suất thường là 600 watt ở 8Ω stereo. Mỗi kênh có thể hoạt động ở chế độ trở kháng 2Ω để đáp ứng tốt nhất tất cả các yêu cầu của người dùng.  Màn..
Chi tiết

Cục đẩy công suất VA801 có mức công suất thường là 700 watt ở 8Ω stereo. Mỗi kênh có thể hoạt động ở chế độ trở kháng 2Ω để đáp ứng tốt nhất tất cả các yêu cầu của người dùng.  Màn..
Hiển thị 1 đến 3 trong tổng số 3 (1 Trang)