Cục đẩy Domus

Chi tiết

+ Bộ phim là một chuyên gia sản phẩm khuếch đại công suất. + 2 kênh, 4 kênh đầu vào; 2/4 xoắn đầu ra loa ghế. + Tình trạng quá tải đầu ra cắt giới hạn, bảo vệ loa có hiệu quả. + Bridge Mode: ..
Chi tiết

+ Bộ phim là một chuyên gia sản phẩm khuếch đại công suất. + 2 kênh, 4 kênh đầu vào; 2/4 xoắn đầu ra loa ghế. + Tình trạng quá tải đầu ra cắt giới hạn, bảo vệ loa có hiệu quả. + Bridge Mode: ..
Chi tiết

+ Bộ phim là một chuyên gia sản phẩm khuếch đại công suất. + 2 kênh, 4 kênh đầu vào; 2/4 xoắn đầu ra loa ghế. + Tình trạng quá tải đầu ra cắt giới hạn, bảo vệ loa có hiệu quả. + Bridge Mode..
Hiển thị 1 đến 3 trong tổng số 3 (1 Trang)