Davidson TM 233

Liên hệ
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Mã: Davidson TM 233


Thời gian bảo hảnh: 1 năm.
MICRO CO NGHONG CHUYEN NGHIEP ;CHUYEN DUNG CHO NHA THO ;TROUNG HOC ;HOI HOP CONG TY...
CO KHA NANG THU TIENG CACH XA 5cm AM THANH CUC NHAY VA RO TIENG...
SAN XUAT:TAIWAN